15 Kwietnia 2020 Minister Finansów ogłosił zmiany w programie tymczasowych dopłat do wynagrodzeń (Wage Subsidy Scheme).

Zmiany te mają na celu usunięcie niektórych anomalii w Wage Subsidy Scheme.

Faza 2 WSS będzie obowiązywac od 4 maja 2020 r. Dotyczy to tylko payroll submissions wyslanych do Revenue po tej dacie. Rozszerzenie dotacji na pracowników (Wage Subsidy Scheme) , którzy mieli przeciętne tygodniowe wynagrodzenie netto większe niż 960 EUR (76 000 EUR brutto rocznie), ktore po COVID-19 spadło poniżej 960 EUR tygodniowo, będzie obowiązywać od 16 kwietnia. Urząd Skarbowy zaktualizował wytyczne dotyczące programu, aby uwzględnić zmiany ogłoszone przez Ministra.

Glowne punkty Fazy 2 Wage Subsidy Scheme:

  • Pracownicy ze średnim tygodniowym wynagrodzeniem netto mniejszym niż 412 EUR będą kwalifikować się do zwiększonej dotacji w wysokości 85% (poprzednio 70%),  pracodawcy mogą doplacac maksymalnie do 350 EUR.
  • Doplata nie ulegnie zmianie w przypadku pracowników o średnim tygodniowym wynagrodzeniu netto między 412 a 500 EUR. W tym przypadku pracodawca wyplaca zryczałtowaną dotację w wysokości 350 EUR.
  • Przy ustalaniu maksymalnej dotacji dostępnej dla pracowników o średnim tygodniowym wynagrodzeniu netto przekraczającym 586 EUR i mniejszym niż 960 EUR, którzy otrzymują tygodniowa doplate od swojego pracodawcy, zastosowane będzie podejście wielopoziomowe. Maksymalna kwota dotacji wynosi 350 EUR.                                                                                                                                                                     Jeżeli obniżka wynagrodzenia jest mniejsza niż 20%, doplata będzie zerowa.                                                                                                             Jeżeli obniżka wynagrodzenia przekracza 20%, doplata wyniesie 205 EUR tygodniowo                                                                                                   Jeżeli obniżka wynagrodzenia przekracza 40%, doplata wyniesie 350 EUR tygodniowo.
  • Doplata nie ulegnie zmianie w przypadku pracowników o przeciętnym tygodniowym wynagrodzeniu netto między 500 a 586 EUR. Doplata wynosi 70%, maksymalnie do 410 EUR.

 

Kategoria Srednie wynagrodzenie

(w okresie Styczen – Luty 2020)

WSS do 4 Maja 2020 WSS po 4 Maja 2020
A € 0 – € 412 70% średniej płacy netto styczeń-luty 85% średniej płacy netto styczeń-luty ograniczona do €350
B € 413 – € 500 70% średniej płacy netto styczeń-luty €350
C € 501 – € 586 70% średniej płacy netto styczeń-luty 70% średniej płacy netto styczeń-luty ograniczona do €410
D € 587 – € 960 € 350 Subwencja zależy od doplaty brutto jako% średniej płacy netto styczeń-luty 2020 Doplata <60% = dotacja 350 EUR Doplata 60% -80% = dotacja 205 EUR Doplata> 80% = dotacja 0 EUR
E Powyzej € 960 Doplata (subsidy) w przypadkuwynagrodzenia nizszego niz 75 000 EUR , ktore zostało zmniejszone o co najmniej 20% od stycznia do lutego 2020 rWynagrodzenie obniżone o> 20% = dotacja 205 EURWynagrodzenie zmniejszone o> 40% = dotacja 350 EUR To samo co przed 4 Maja, ale z dodatkowymi ograniczeniami doplat zgodnie z kategorią D powyżej.

 

W miarę otrzymywania odpowiednich aktualizacji bedziemy je publikowac na stronie.