Budżet 2014 zawiera nowy program dla osób otwierających nową działalność gospodarczą, który pozwoli na zwolnienie z podatku dochodowego na okres dwóch lat. Warunkiem jest status osoby bezrobotnej przez okres minimum 15  miesięcy przed rejestracją działalności kwalifikującej się na powyższy program (firma nie posiadająca osobowości prawnej),  dochód z danej działalności nie może przekroczyć €40,000 w skali roku.