Koronawirus (COVID-19) ma znaczący wpływ na działalność gospodarczą na całym świecie. Rząd Irlandii wprowadził szereg środków w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw na czas pandemii.
Ponizej przedstawiamy liste srodkow wsparcia biznesow :
SBCI COVID-19 Working Capital Loan Scheme​
Future Growth Loan Scheme
SME Credit Guarantee Scheme
Microfinance Ireland COVID-10 Business Loan
Sustaining Enterprise Fund​
Business Financial Planning Grant​
LEAN Business Continuity Voucher​
COVID-19 Online Retail Scheme​
Business Continuity Voucher​
Bord Bia COVID Response Marketing Support Package​
Revenue measures​
Commercial rates deferral​
Temporary COVID-19 Wage Subsidy Scheme​
COVID-19 Pandemic Unemployment Payment​
Illness Benefit for COVID-19 Absences​

Ponizej przedstawiamy krotki opis wybranych, najkorzystniejszych dla naszych Klientow, a kazdy z powyzszych naglowkow jest odnosnikiem do pelnych informacji na lokalnych stronach , oraz opisem i sposobem aplikowania.

 

COVID-19 Working Capital Loan Scheme

Ma on pomóc małym i średnim przedsiebiorstwom (MSP) w dostosowaniu się do wyzwań stawianych przez koronawirusa.
Fundusze muszą zostać wykorzystane na przyszły kapitał obrotowy i na sfinansowanie zmian niezbędnych do dostosowania się do obecnego otoczenia gospodarczego spowodowanego przez koronawirusa.

 

Working Capital Loan Scheme obejmuje pożyczki na okres od jednego do trzech lat od 25 000 EUR do 1,5 mln EUR według obniżonych stóp procentowych do 4% – z czego pierwsze 500 000 EUR jest niezabezpieczone. Zatwierdzony termin i kwota zależą od celu pożyczki. Firmy mają możliwość skorzystania ze spłat jedynie odsetek od sześciu miesięcy. Program działa od marca 2020 r. do marca 2021 r. lub do czasu jego wykorzystania .

Jak Twoja firma może z niego skorzystac?  Możesz ubiegać się o program na stronie SBCI. Po zatwierdzeniu wniosku możesz złożyć wniosek o pożyczkę do jednego z uczestniczących pożyczkodawców: AIB, Bank of Ireland i Ulster Bank.

 

Future Growth Loan Scheme

Program jest obsługiwany przez Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) i wspierany przez Department of Business Enterprise and Innovation oraz Department of Agriculture, Food and Marine i wspierany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Został utworzony w czerwcu 2019 roku, aby wspierać firmy z wyzwaniami stawianymi przez Brexit.

Co obejmuje? Kwoty pożyczek wynoszą od 100 000 EUR do maksymalnie 3 mln EUR na jednego wnioskodawcę.
Warunki wynoszą od 8 do 10 lat; oprocentowanie wynosi od 3,5% do 4,5%.
Uczestniczącymi kredytodawcami są AIB, Bank of Ireland, Ulster Bank i KBC.

Jak Twoja firma może skorzystac? Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów.
Po pierwsze, musisz sprawdzic czy kwalifikujesz sie w SBCI przed złożeniem wniosku do jednego z uczestniczących pożyczkodawców. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu wniosku otrzymasz numer referencyjny umożliwiający ubieganie się o pożyczkę u jednego z uczestniczących pożyczkodawców.

 

 Microfinance Ireland COVID-19 Business Loan

Rządowa inicjatywa została rozszerzona, aby pomóc kwalifikującym się przedsiębiorstwom w tym okresie niepewności,
przy maksymalnej kwocie pożyczki zwiększonej z 25 000 EUR do 50 000 EUR.

Kto się kwalifikuje? Każda firma – sole trader, partnership lub limited company – zatrudniajaca mniej niż 10 pełnoetatowch pracownikow i z rocznym obrotem do 2 mln EUR. Koronawirus musi negatywnie wpływać na działalność, powodując utratę 15% rzeczywistych lub prognozowanych obrotów lub zysków, a firma nie może mieć dostępu do finansowania za pośrednictwem banku lub kredytodawcy komercyjnego.

Pożyczki wynoszą od 5000 do 50 000 EUR – typowe warunki do trzech lat przy obniżonych stopach procentowych – 4,5% RRSO dla aplikacji składanych za pośrednictwem LEO i 5,5% RRSO dla aplikacji bezpośrednich. Kwalifikujące się firmy nie placa odsetek ani rat kredytowych przez pierwsze sześć miesięcy. Wnioski można składać za pośrednictwem Local Enterprise Office (LEO), rejestrując się na stronie microfinanceireland.ie lub dzwoniąc pod numer (01) 260 1007, aby porozmawiać z doradcą kredytowym.

Program obsługiwany przez Enterprise Ireland i IDA Ireland ma na celu pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do porad ekspertów w celu przeglądu i usprawnienia operacji oraz identyfikacji kluczowych środków niezbędnych do zapewnienia dalszej rentowności przedsiebiorstwa.

 Kwalifikujące się firmy otrzymują voucher o wartości 2 500 EUR na szkolenia lub usługi doradcze od zatwierdzonych firm związanych z kontynuacją działalności firmy. Usługi obejmują zarządzanie kryzysowe i rozwój bezpiecznych praktyk pracy,etc.

Wnioski są oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem internetowego systemu aplikacji Enterprise Ireland należy skontaktować się z doradcą agencji.

COVID-19 Online Retail Scheme

Program zarządzany przez Enterprise Ireland będzie otwarty dla firm handlowych zatrudniających powyżej 10 pracowników. Fundusz ma wartość do 2 milionów euro i ma na celu wsparcie w rozwoju ofert internetowych firm z irlandzkiego sektora detalicznego.

Firmy niekwalifikujące się to te, które zajmują się pierwotną produkcją produktów rolnych, rybołówstwem i akwakulturą, hotelarstwem i usługami rekreacyjnymi, celnicy i sektor gier.

Co obejmuje? Dotacje w wysokości od 10 000 EUR do 40 000 EUR zostaną przyznane kwalifikującym się przedsiębiorstwom do 80% kosztów projektu.

Można złożyć wniosek za pośrednictwem internetowego systemu aplikacji Enterprise Ireland w terminach , które zostaną ogłoszone.

 

Business Continuity Voucher

Local Enterprise Offices (LEO) zarządzają programem BCV skierowanym do MŚP w celu pokrycia kosztów doradztwa. Dla kogo ? Firmy zatrudniające do 50 osób we wszystkich sektorach. Co obejmuje? Do 2 500 EUR kosztów doradztwa. Może być wykorzystywany przez firmy, w tym jednoosobowych przedsiębiorców, do opracowywania krótko- i długoterminowych strategii w odpowiedzi na koronawirusa. Jak Twoja firma może to uzyskać – Skontaktuj się z Local Enterprise Office, aby dowiedzieć się więcej o BCV i o tym, jak złożyć wniosek.

Revenue wprowadziło szereg środków, które mają pomóc przedsiębiorstwom dotkniętym przez koronawirusa, w tym zniesienie kar za opóźnione składanie podatku VAT i zawieszenie egzekucji długów. Srodki te dotycza wszystkich biznesow, które mają trudności w wyniku COVID-19.
Revenue zawiesiło odsetki za zwłokę w płatnościach za VAT styczeń / luty oraz za zobowiązania pracodawców PAYE za luty i marzec. Revenue zawiesiło także działania związane z egzekwowaniem długów. Wszystkie firmy zachowają tax clearance cert.

Commercial rates deferral

Władze lokalne zgodziły się odroczyć commercial rates od firm najbardziej dotkniętych przez koronawirusa. Kogo dotyczy program? MŚP w sektorach handlu detalicznego, hotelarstwa, opieki nad dziećmi i leisure kwalifikują się do odroczenia commercial rates. Jeśli dotyczy to Twojej firmy, możesz odroczyć płacenie rates do końca maja 2020 r.