Zgodnie z planem opracowanym przez Rząd, w roku 2014 “rent tax credit” maleje z €200 do €160 rocznie dla osoby samotnej.

Odpowiednio, ulga dla małżeństw maleje z €400 do €320 w roku 2014.

Osobom powyżej 55 roku życia należy się podwójna ulga, tak więc z €400 ulga dla osoby po 55 roku życia zmaleje do €320.

Osoby owdowiałe – poniżej 55 roku życia j.w. stracą €80 rocznie, czyli ich ulga zmaleje z €400 do €320. Natomiast osoby owdowiałe po 55 roku życia otrzymaja ulgę w wysokości € 640.

WARUNKIEM otrzymania w/w ulg jest wynajmowanie mieszkania i podpisanie umowy najmu przed 7 grudnia 2010 (jest to data ogłoszenia budżetu na rok 2011). Jeżeli po tej dacie przeprowadzimy się na inne mieszkanie – tracimy prawo do ulgi z tytułu najmu mieszkania.