Poniżej podajemy główne punkty budżetu przyjętego na rok 2019:

 1. Ulga podatkowa dla spółek limited tworzących miejsca pracy, w postaci zwolnienia od podatku CT przez pierwsze trzy lata działalności, o ile kwota podatku do zapłaty nie przekroczy €40,000 rocznie (w zakresie €40k – €60k można ubiegać się o częściową ulgę) – warunkiem jest odprowadzanie składek PRSI w klasie A dla pracowników.  Kwota zwolnienia z podatku limitowana jest kwota zapłaconego PRSI pracodawcy. Ulga ta miała obowiązywać tylko do końca 2018 roku, ale została przedłużona do końca 2021.
 2. Stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych  pozostają bez zmian
 3. Minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona o 25c do €9.80.
 4. Od 1 stycznia 2019 roku zniesiony będzie limit na kwotę odsetek od kredytów wziętych przez właścicieli mieszkań pod wynajem na kupno, modernizację bądź renowację mieszkań. Do tej pory zniesienie tego limitu miało nastąpić dopiero w styczniu 2021.
 5. O €10,000 podniesiony zostaje limit kwoty wolnej od podatku w przypadku spadku przekazanego dzieciom (dotychczas: €310,000 teraz: €320,000) Capital Acquisitions Tax (CAT)
 6. Ulga podatkowa dla osoby opiekującej się w domu dzieckiem lub osoba po ukończeniu 65 roku życia, bądź osobą nie niepełnosprawną zostaje podniesiona z €1200 do €1500. Jeżeli home carer starający się o tę ulgę pracuje i zarabia nie więcej niż €7,200 – może starać się o pełną ulgę; przy zarobkach między €7,200 a €10,200 ulga zostanie przyznana tylko częsciowo, a jeśli zarobki przekroczą kwotę €10,200 ulga ta nie będzie się należeć.
 7. Ulga podatkowa dla osób samo-zatrudnionych – Earned Income Tax Credit zostaje podniesiona o €200 i wyniesie €1350.
 8. Zmienia się stawki i progi USC:
  • trzeci próg przesuwa się z 4.75% na 4.50%
  • zmienia się też kwota graniczna między drugim a trzecim progiem (przedtem: €19,373, teraz: €19,875)
  • Stawka
   Do  €12,012 0.5%
   Następne €7,862 2%
   Następne €50,170 4.5%
   Balance 8%
 9. o jedną dziesiątą procenta zmienia się stawka PRSI płacona przez pracodawcę dla pracowników w klasie A (wynika to ze zmiany wprowadzonej na fundusz szkoleniowy National Training Levy ) – dotychczas 10.85%, obecnie 10.95% przy zarobkach powyżej €386 tygodniowo, a poniżej – stawka PRSI pracodawcy wyniesie 8,7%.
 10. VAT
  9-procentowa stawka podatku VAT dla sektora turystycznego zostanie zniesiona i wzrośnie do 13,5%  z wyłączeniem vatu na gazety i obiektów sportowych. Stawka VAT na e-booki i elektroniczne gazety zmaleje z 23% do 9%.
 11. AKCYZA
  Akcyza na papierosy ma wzrosnąć o 50 centów z proporcjonalnym wzrostem innych wyrobów tytoniowych. To podniesie cenę większości papierosów do €12.70 . Podniesienie minimalnej stawki podatku akcyzowego na tytoń, sprawi że wszystkie papierosy sprzedawane poniżej €11 będą miały taki sam podatek akcyzowy jak papierosy sprzedawane w cenie €11
 12. OPIEKA SOCJALNA
  • Wszystkie płatności socjalne wzrosną o €5 od marca 2019, a bonus świąteczny zostanie przywrócony. Stawka dodatkowa płacona na dziecko zostanie zwiększona z €31.80 do €34 tygodniowo na dzieci poniżej 12 roku życia i do €37 tygodniowo na dzieci powyżej 12 roku życia.
  • Dwa tygodnie dodatkowego urlopu rodzicielskiego (Parental Leave) dla każdego z rodziców, z założeniem zwiększenia do siedmiu tygodni w ciągu najbliższych lat. Płatność otrzymywana będzie z DSP , pod warunkiem że zostanie wybrana w ciągu roku po urodzeniu dziecka.
  • Fuel Allowance – € 22.50 będzie placony przez 28 tygodni w roku 2019 (27  w roku 2018)
  • One Parent Family Benefit – kwota dochodu nie brana pod uwagę wzrośnie z €130 do €150.
  • Back to School Clothing and Footwear Allowance zostanie zwiększone o  €25 na każde kwalifikujące się dziecko.
  • Maksymalna osobista stawka Illness Benefit oraz Jobseeker’s Benefit zostanie zwiększona do  €203 a Maternity Benefit i Paternity Benefit zostaną zwiększone do €245 tygodniowo.
  • Pod koniec orku 2019 osoby samozatrudnione otrzymają przywilej otrzymywania zasiłku dla poszukujących pracy – Jobseekers Benefit.
   Dodatkowe 300 milionów euro zostanie przeznaczone na kształcenie na poziomie uniwersyteckim w okresie do 2024 r.
 13. SŁUŻBA ZDROWIA
  Wydatki na ochronę zdrowia: 174 miliony euro zostało przyznane na służbę zdrowia co daje całkowity przydział kapitału do 670 milionów euro w przyszłym roku.
  Dodatkowe 100 000 osób może kwalifikować się do bezpłatnej opieki u lekarza rodzinnego, a próg dochodów dla kart GP wzrośnie o €25 na tydzień.
  Rząd obniży opłatę za receptę dla pacjentów w wieku powyżej 70 lat o €0.50
  Kwota minimalna, jaką pacjenci muszą ponieść z własnej kieszeni przed zakwalifikowaniem się do subwencji w ramach programu Drug Payment Scheme, zostanie zmniejszona o €10 do €134 – od 1 kwietnia 2019.
  Na świadczenia dla osób niepełnosprawnych przekazane zostaną dodatkowe fundusze w kwocie 150 milionów euro.
  Ogólny budżet na ochronę zdrowia wyniesie 17,2 mld EUR, co oznacza wzrost o 6,6%. Z tej kwoty przeznaczone zostanie 187 milionów na świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych.