Biuro Rachunkowe AB Accountancy

Zajmij się swoim biznesem - formalności zostaw nam!

Budżet 2019

Wpis dodany: 20 lutego 2019

Poniżej podajemy główne punkty budżetu przyjętego na rok 2019:

 1. Ulga podatkowa dla spółek limited tworzących miejsca pracy, w postaci zwolnienia od podatku CT przez pierwsze trzy lata działalności, o ile kwota podatku do zapłaty nie przekroczy €40,000 rocznie (w zakresie €40k – €60k można ubiegać się o częściową ulgę) – warunkiem jest odprowadzanie składek PRSI w klasie A dla pracowników.  Kwota zwolnienia z podatku limitowana jest kwota zapłaconego PRSI pracodawcy. Ulga ta miała obowiązywać tylko do końca 2018 roku, ale została przedłużona do końca 2021.
 2. Stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych  pozostają bez zmian
 3. Minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona o 25c do €9.80.
 4. Od 1 stycznia 2019 roku zniesiony będzie limit na kwotę odsetek od kredytów wziętych przez właścicieli mieszkań pod wynajem na kupno, modernizację bądź renowację mieszkań. Do tej pory zniesienie tego limitu miało nastąpić dopiero w styczniu 2021.
 5. O €10,000 podniesiony zostaje limit kwoty wolnej od podatku w przypadku spadku przekazanego dzieciom (dotychczas: €310,000 teraz: €320,000) Capital Acquisitions Tax (CAT)
 6. Ulga podatkowa dla osoby opiekującej się w domu dzieckiem lub osoba po ukończeniu 65 roku życia, bądź osobą nie niepełnosprawną zostaje podniesiona z €1200 do €1500. Jeżeli home carer starający się o tę ulgę pracuje i zarabia nie więcej niż €7,200 – może starać się o pełną ulgę; przy zarobkach między €7,200 a €10,200 ulga zostanie przyznana tylko częsciowo, a jeśli zarobki przekroczą kwotę €10,200 ulga ta nie będzie się należeć.
 7. Ulga podatkowa dla osób samo-zatrudnionych – Earned Income Tax Credit zostaje podniesiona o €200 i wyniesie €1350.
 8. Zmienia się stawki i progi USC:
  • trzeci próg przesuwa się z 4.75% na 4.50%
  • zmienia się też kwota graniczna między drugim a trzecim progiem (przedtem: €19,373, teraz: €19,875)
  • Stawka
   Do  €12,012 0.5%
   Następne €7,862 2%
   Następne €50,170 4.5%
   Balance 8%
 9. o jedną dziesiątą procenta zmienia się stawka PRSI płacona przez pracodawcę dla pracowników w klasie A (wynika to ze zmiany wprowadzonej na fundusz szkoleniowy National Training Levy ) – dotychczas 10.85%, obecnie 10.95% przy zarobkach powyżej €386 tygodniowo, a poniżej – stawka PRSI pracodawcy wyniesie 8,7%.
 10. VAT
  9-procentowa stawka podatku VAT dla sektora turystycznego zostanie zniesiona i wzrośnie do 13,5%  z wyłączeniem vatu na gazety i obiektów sportowych. Stawka VAT na e-booki i elektroniczne gazety zmaleje z 23% do 9%.
 11. AKCYZA
  Akcyza na papierosy ma wzrosnąć o 50 centów z proporcjonalnym wzrostem innych wyrobów tytoniowych. To podniesie cenę większości papierosów do €12.70 . Podniesienie minimalnej stawki podatku akcyzowego na tytoń, sprawi że wszystkie papierosy sprzedawane poniżej €11 będą miały taki sam podatek akcyzowy jak papierosy sprzedawane w cenie €11
 12. OPIEKA SOCJALNA
  • Wszystkie płatności socjalne wzrosną o €5 od marca 2019, a bonus świąteczny zostanie przywrócony. Stawka dodatkowa płacona na dziecko zostanie zwiększona z €31.80 do €34 tygodniowo na dzieci poniżej 12 roku życia i do €37 tygodniowo na dzieci powyżej 12 roku życia.
  • Dwa tygodnie dodatkowego urlopu rodzicielskiego (Parental Leave) dla każdego z rodziców, z założeniem zwiększenia do siedmiu tygodni w ciągu najbliższych lat. Płatność otrzymywana będzie z DSP , pod warunkiem że zostanie wybrana w ciągu roku po urodzeniu dziecka.
  • Fuel Allowance – € 22.50 będzie placony przez 28 tygodni w roku 2019 (27  w roku 2018)
  • One Parent Family Benefit – kwota dochodu nie brana pod uwagę wzrośnie z €130 do €150.
  • Back to School Clothing and Footwear Allowance zostanie zwiększone o  €25 na każde kwalifikujące się dziecko.
  • Maksymalna osobista stawka Illness Benefit oraz Jobseeker’s Benefit zostanie zwiększona do  €203 a Maternity Benefit i Paternity Benefit zostaną zwiększone do €245 tygodniowo.
  • Pod koniec orku 2019 osoby samozatrudnione otrzymają przywilej otrzymywania zasiłku dla poszukujących pracy – Jobseekers Benefit.
   Dodatkowe 300 milionów euro zostanie przeznaczone na kształcenie na poziomie uniwersyteckim w okresie do 2024 r.
 13. SŁUŻBA ZDROWIA
  Wydatki na ochronę zdrowia: 174 miliony euro zostało przyznane na służbę zdrowia co daje całkowity przydział kapitału do 670 milionów euro w przyszłym roku.
  Dodatkowe 100 000 osób może kwalifikować się do bezpłatnej opieki u lekarza rodzinnego, a próg dochodów dla kart GP wzrośnie o €25 na tydzień.
  Rząd obniży opłatę za receptę dla pacjentów w wieku powyżej 70 lat o €0.50
  Kwota minimalna, jaką pacjenci muszą ponieść z własnej kieszeni przed zakwalifikowaniem się do subwencji w ramach programu Drug Payment Scheme, zostanie zmniejszona o €10 do €134 – od 1 kwietnia 2019.
  Na świadczenia dla osób niepełnosprawnych przekazane zostaną dodatkowe fundusze w kwocie 150 milionów euro.
  Ogólny budżet na ochronę zdrowia wyniesie 17,2 mld EUR, co oznacza wzrost o 6,6%. Z tej kwoty przeznaczone zostanie 187 milionów na świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zaczynasz nową pracę? Uniknij podatku emergency!

Wpis dodany: 11 maja 2017

Jeżeli zaczynasz nową pracę, możesz uniknąć podatku emergency wykonując następujące czynności:

1. Zarejstruj swoje konto myaccount na www.revenue.ie/myaccount
2. Kiedy otrzymasz tymczasowe hasło, zaloguj się do myaccount i utwórz nowe hasło
3. Naciśnij „Add job or pension” w PAYE SERVICES dodaj szczegóły związane z Twoją pracą.*Jeżeli rejstrujesz swoją pierwszą prace w Irlandii, potwierdź szczegóły Twojej pracy w „Jobs and Pensions”.
4. Twój certyfikat podatkowy będzie dostępny do wglądu w usłudze Paye w dziale myaccount i zostanie przesłany do nowego pracodawcy w ciągu 2-3 dni.
*Wciśnij przycisk add details of your new job.

Nowy program dla rozpoczynających działalność gospodarczą – Start Your Own Business (SYOB)

Wpis dodany: 20 października 2013

Budżet 2014 zawiera nowy program dla osób otwierających nową działalność gospodarczą, który pozwoli na zwolnienie z podatku dochodowego na okres dwóch lat. Warunkiem jest status osoby bezrobotnej przez okres minimum 15  miesięcy przed rejestracją działalności kwalifikującej się na powyższy program (firma nie posiadająca osobowości prawnej),  dochód z danej działalności nie może przekroczyć €40,000 w skali roku.

Budżet 2014

Wpis dodany: 20 października 2013

15 października został ogłoszony budżet na rok 2014. Oto kilka z ważniejszych dla podatników zmian:

 • One Parent Family Tax Credit zostaje zastąpiony Single Person Child Carer Tax Credit. Z tej ulig podatkowej będzie mogła skorzystać tylko osoba, która na co dzień samotnie wychowuje dziecko i ma prawo do Child Benefit.
 • Zlikwidowane zostanie jednorazowe dofinansowanie – Bereavement Grant, tzw. zasiłek pogrzebowy, który należał się małżonkowi, partnerowi bądź dzieciom zmarłej osoby, która objęta była ubezpieczeniem PRSI, czyli miała wystadczającą ilość składek PRSI. Do końca roku 2013 jest to kwota €850.
 • Zwiększona zostaje kwota opłat za lekarstwa dla osób posiadających pełną kartę medyczną – Medical Card. Dotychczasowy koszt to €1.50 za sztukę lekarstwa, nowa cena wyniesie €2.50 za sztukę.
 • Dobre wieści dla rodziców, których dzieci nie ukończyły 5 roku życia ! Każde dziecko do 5 roku życia otrzyma darmową karte GP Visit, co oznacza darmowe wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.
 • Home Renovation Incentive Scheme – to nowy program , który pozwala na dodatkową ulge podatkową w wysokści 13.5% wydatków poniesionych na odnowienie lub rozbudowę domu, przy załozeniu że minimalna kwota musi wynosić €5,000 (netto). Prace muszę rozpocząć się pomiędzy 1 stycnia 2014 a 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem maksymalnej ulgi podatkowej €4,050. Warunkiem otrzymania dodatkowej ulgi podatkowej jest – dla właściciela domu – rejestracja i płacenie podatku Local Property Tax, dla firmy budowlanej – posiadanie TAx Clearance Certificate – czyli zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Revenue.

Kolejna obniżka ulg podatkowych z tytułu najmu mieszkania

Wpis dodany: 20 października 2013

Zgodnie z planem opracowanym przez Rząd, w roku 2014 „rent tax credit” maleje z €200 do €160 rocznie dla osoby samotnej.

Odpowiednio, ulga dla małżeństw maleje z €400 do €320 w roku 2014.

Osobom powyżej 55 roku życia należy się podwójna ulga, tak więc z €400 ulga dla osoby po 55 roku życia zmaleje do €320.

Osoby owdowiałe – poniżej 55 roku życia j.w. stracą €80 rocznie, czyli ich ulga zmaleje z €400 do €320. Natomiast osoby owdowiałe po 55 roku życia otrzymaja ulgę w wysokości € 640.

WARUNKIEM otrzymania w/w ulg jest wynajmowanie mieszkania i podpisanie umowy najmu przed 7 grudnia 2010 (jest to data ogłoszenia budżetu na rok 2011). Jeżeli po tej dacie przeprowadzimy się na inne mieszkanie – tracimy prawo do ulgi z tytułu najmu mieszkania.